Besedy pro veřejnost, akce a přednášky pro firmy

    Dny zdraví – měření zdravotních ukazatelů s poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu, nutriční poradna. (Měřené zdravotní ukazatele : krevní tlak, % tuku v těle, Bodystat - měření celkového tělesného složení, celkový cholesterol, glukóza z kapilární krve fotometrem Reflotron )

    Zdravá a krásná!  - beseda pro ženy zaměřená na prevenci rakoviny prsu, nácvik samovyšetření na modelu, ukázky líčení, povídání o relaxačních technikách, zdravé výživě.

    Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (DVD), základy první pomoci při různých druzích poranění, ukázky ošetření

    Sportovní výživa a doping – jednotlivé složky stravy ve vztahu ke sportu, výživa při závodech, historie užívání drog ve sportu, zakázané látky a jejich škodlivost.

    Zdravý životní styl aneb žijme zdravě! – beseda o jednotlivých faktorech životního stylu, zejména na výživu, pohybovou aktivitu, mezilidské vztahy a stres, relaxační metody. Praktické ukázky jídelníčků, tréninkových plánů, pohybové testy pro posluchače

     Zdravá výživa aneb jezme zdravě ! - beseda o výživě, praktické ukázky jídelníčků, dle možnosti i přípravy jídel. Soutěž o nejlepší recept.

    Mezilidské vztahy na pracovišti – stres a jeho projevy, role pracovníka,zátěž, šikana na pracovišti, asertivní chování, pěstování kladných vztahů, nácvik vystupování a zvládání situací

    Šikana v seniorském věku, násilí na seniorech, prevence -změny postojů a psychiky v seniorském věku,projevy šikany na seniorech – její rysy, průběh, způsoby, obrana proti šikaně, prevence šikany v seniorském věku, prevence násilí, nágviky zvládání situací.

    Infekční nemoci a naše zdraví – přednáška o nejčastějších infekčních nemocech a cestách jejich přenosu, prevenci těchto nemocí
    Semináře pro pracovnice školních jídelen - aplikace zásad zdravé výživy v praxi, prevence alimentárních onemocnění

 

Témata besed pro pedagogy a ostatní pracovníky škol pro školní rok 2015/2016:

Zdravý životní styl aneb žijme zdravě - beseda o jednotlivých faktorech životního stylu, zaměření zejména na výživu, pohybovou aktivitu, mezilidské vztahy a stres, návykové látky, relaxační metody.

(délka: 60 min)

Mezilidské vztahy na pracovišti – stres a jeho projevy, role pracovníka, pracovní zátěž, šikana na pracovišti, asertivní chování, pěstování kladných vztahů, základy efektivní komunikace, prevence syndromu vyhoření. Praktické testy pro zjišťování stresové zátěže, úkoly zaměřené na zvyšování sebedůvěry.

(délka: 60 min)

Zdravý životní styl při inaktivním stylu zaměstnání – praktické rady pro dodržování racionálního jídelníčku při nedostatku času a nepravidelném režimu stravování; kompenzace chybějícího nebo jednostranného pohybu po pracovní době, praktická ukázka protahovacího cvičení při práci.

(délka: 60 min)

Zdravý učitel – povídání o zásadách životního stylu ve středním věku a v roli pedagoga

(délka: 60 min)

Ženská krása – povídání o nebezpečí rakoviny prsu, ale i o líčení
a zkrášlování pleti a sebevědomí (nácvik samovyšetření prsu na modelu)

(délka: 60 min)

Jezme zdravě ve školní jídelně – beseda nejen pro hospodářky a personál školní jídelny zaměřená na zařazování nových zdrojů vlákniny do školních jídelníčků, funkčních potravin, o kvalitě tuků na trhu, o ochranných látkách v jídelníčku, obměna klasických potravin za jejich zdravější varianty

(délka: 60 min)